ข่าวประชาสัมพันธ์


สมัครด่วน
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program) ปีการศึกษา 2559 ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น โดยมี โรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี เป็นผู้กำกับดูแล เพียบพร้อมด้วยห้อง Lab วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องเรียน Multimedia อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่