ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

17 พ.ย. 2559

              โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้